NEC、愛玩動物コミュニケーションプラットフォームサービス「waneco」の提供を開始

関連ニュース